Fortfarande risk för strömlöst vid oväder

Även i år ska upplänningarna var förberedda på att snöoväder kan leda till strömavbrott. Det säger Karl-Erik Olsson på Vattenfall, men han menar att beredskapen inför elavbrott på grund av snöoväder är hög i länet.

Vattenfall håller på att isolera ledningar, gräva ner kablar och röja breda ledningsgator i skogarna så att omkullfallande träd inte ska orsaka elavbrott:

- På kort sikt har vi en väl övad organisation för att klara av de störningar som uppkommer oavsett av vad vi har grävt ner eller inte, det är det ena. Det andra är att vi röjer regelbundet ledningsgator och det tredje och mest effektiva är att vi gräver ner ledningar, vi isolerar ledningar både i mark och luft och där har det hänt rätt mycket på senare tid.

I Uppsala kommun är nästan alla ledningar nedgrävda, i Uppsala län är ungefär sextio procent av ledningarna antingen nedgrävda eller isolerade, men på de ställen där man ännu inte hunnit göra ledningarna motståndskraftiga mot snöoväder, ja där kan det bli strömavbrott även denna vinter. Karl-Erik Olsson menar att Vattenfall behöver mer tid för att få bukt med problemet:

- Vi satsar sen tre-fyra år tillbaka på att göra en insats. Och får vi ytterligare tre fyra år så kommer det att bli betydligt färre avbrott. Det är en slags nollvision vi jobbar mot, säger Karl-Erik Olsson på Vattenfall.

Om man ändå får strömavbrott så får man kompensation. Tolv timmar utan ström ersätts med 900 kronor och beloppen stiger sen med antal strömlösa timmar.

Monika Titor
monika.titor@sr.se