Nytt lägenhetsregister efter nyår

Under 2008 börjar ett nationellt lägenhetsregistret byggas upp i Sverige efter drygt 15 års diskussioner. Lantmäteriverket ska samla in uppgifter kring det man tror är fyra miljoner lägenheter. Under 2,5 år ska faktainsamlingen pågå. Per Gullberg är ansvarig på lantmäteriverket.

- Det här är en del av en reform som innebär att man ersätter de tidigare folk- och bostadsräkningarna med registerbaserad statistik. När lägenhetsregistret är upplagt, och då innehåller det inga personuppgifter eller något om boende- eller lägenhetsinnehavare eller så, då kommer skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet under 2010. Det är planen. Sedan kommer statistiska centralbyrån att göra statistik på det här under 2011 första gången, säger Per Gullberg.

Fastighetsägarna som får ansvaret att skicka in rätt uppgifter till registret, hyregästerna märker om ett par år av registret i form av ny adress där gatunamn kompletteras med ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer. Hyresgästföreningen vill inte ha något register. Pieter Dahlström är ombudsman i södra Kalmar län.

-Vi är väldigt tveksamma. När det gäller registrering och sådant så vet vi att det finns de som kan missbruka detta och det är ju det vi är rädda för. Långsiktigt vet vi inte vad man kommer att använda detta till, säger han.

- Ser du någon chans i det här att det kan rensa upp i det här träsket som har uppstått ibland med svartuthyrning, tredje- fjärdehandskontrakt och bidragsfusk eller är det bara en from förhoppning?

- De oseriösa är ju alltid steget före, säger Pieter Dahlström.

80 miljoner kronor finns avsatt till att lägga upp det nationella lägenhetsregistret.

Janne Rindstig