Arlanda nära utsläppsgränsen

Arlanda flygplatsen ligger nära det utsläppstak som finns, och måste nu fundera på hur man ska få ner utsläppen. Hela hälften av utsläppen kommer från trafiken till och från flygplatsen, där bilar är det största problemet.

- Vi vet inte riktigt hur vi ska kunna påverka den trafiken, säger Jan Lindqvist, informationschef på Luftfartsverket. Målet är satt på nittiotalet, när man trodde på kollektivtrafiken i väldigt stor utsträckning.