(mp) kräver folkomröstning om flygplats

Uppsala kommun bör överväga att ha en folkomröstning i frågan om en civilflygplats på Ärna. Det menar miljöpartiet.

Partiet menar i en rapport att risken för negativa miljökonsekvenser är stora, att kommunalt beslutade bullernivåer kommer att överstigas, och att det material Uppsala Air lämnat in hittills är ofullständigt.

Från Uppsala Airs sida menar man flera av miljöpartiets påståenden är felaktiga och påpekar att Länsstyrelsen kommer att avgöra om flygplatsen uppfyller myndigheternas krav.