Stora skillnader i behandling av ätstörningar

En på tre patienter med ätstörningar kan efter ett år räknas som friska i Uppsala län. Det är både mycket sämre, men även bättre än i andra delar av landet, visar ny statistik.

En stödgrupp för alla med ätstörningar startas nu i Uppsala.
- Jag visste att jag behövde hjälp, men det tog tid innan jag sökte hjälp. När jag kontaktade ett behandlingshem fick jag svaret att jag inte levde upp till kriterierna för att bli inlagd, säger den kvinna som startar stödgruppen.

Hon kom aldrig till sjukvården, hon lyckades hantera sin bulimi själv. Men ny statistik från Sveriges landsting och kommuner visar att många fortfarande har problem ett år efter de fått vård och att det är stora skillnader mellan landstingen i hur väl man lyckas behandla patienter med ätstörningar. I Uppsala är det bara en av tre som efter ett år kunnat förklarats frisk. Flest friska har Gävleborgs län där 3 av fyra blivit friska inom ett år.

Men flera menar att jämförelsen måste tas med en nypa salt. Sven Holmgren, chef för ätstörningsenheten för vuxna på Akdademiska sjukhuset, säger att det är svårt att dra slutsatser eftersom vården kan se väldigt olika ut och eftersom det är osäkert vad som döljer sig bakom siffrorna. Andra säger att det oftast tar betydligt längre tid än ett år att bli frisk från ätstörningar.