Uppsala

"Brister man inte ska behöva se"

Köttskandalerna följer på varandra. När Uppsala kommun gjorde en inspektion vid ICA Storvreta fann man kött som inte märkts med datum eller med fel datum och gammalt kött för nedmalning. 

– Det här är en typ av brister som man inte ska behöva se, man måste komma till rätta med det här. Den uppfattningen jag fick var att den här handlaren trodde att man kunde göra så här, säger Yvonne Linné, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljökontoret i Uppsala. 

Kommunen gjorde en oanmäld inspektion efter ett anonymt klagomål och hittade detaljstyckat kött, förpackat i köttkylrum, som saknade märkningsuppgifter.

Man hittade också kött där förpackningarna saknade bäst-före- datum, och kött avsett för malning som hade bäst-före- datum 27:e december och som hade malts och lagts i kunddisken med ett bäst-före- datum 28:e december.

Kommunens kontrollanter hittade även grillad kycklig som lagts ut i kunddisken utan att den först kylts ned.