UPPLAND

Matfett i avlopp växande problem

Matfett i avloppsledningar är ett växande problem i många av länets kommuner.

Rören sätts igen av fettet och rensningar för att undvika stopp, översvämningar och skador medför ökade kostnader för fastighetsägarna. Nu ska ett nytt forskningsprojekt initieras för att hitta förklaringen till problemet och för att lösa det, skriver Uppsala Nya Tidning.