UPPSALA

Fullmäktige måste lämna Musikens hus

Kommunfullmäktige i Uppsala kommer inte att hålla sitt januarisammanträde i Musikens hus, utan de återvänder i stället till sin gamla lokal i Atrium Folkets hus. Det beslutades på onsdagen.

Orsaken är att flera politiker fick allergiska reaktioner under de möten som hölls i höstas, på grund av kemikalier som utsöndrats från golvet i sammanträdessalen.

Under resten av våren räknar politikerna däremot med att kunna var i Uppsala konsert och kongress, eftersom mängden kemikalier väntas minska med tiden.