HÅBO/TIERP

Socialnämnder får hård kritik

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnderna i flera av Uppsala läns kommuner. Kritiken gäller socialtjänsternas verksamhet med ärenden där barn som far illa inte utreds korrekt.

I den omfattande granskningen som landets samtliga länsstyrelser genomfört den senaste tiden, det så kallade Barnuppdraget, får bland annat Håbo och Tierps kommuner allvarlig kritik.

- Vi har sett olika svaga punkter i olika kommuner, säger socialkonsulent Gunilla Westerdahl på länsstyrelsen.

Som en del i regeringens Barnuppdrag har länsstyrelsen under senare delen av hösten granskat socialtjänsterna i kommunerna i länet och deras arbete. Man har träffat handläggare, chefer och politiker och djupare granskat närmare 100 akter med barnavårdsutredningar. En hel del fungerar bra konstaterar Länsstyrelsen, men flera kommuner får kritik, både mildare och allvarligare sådan. Bland annat så har Enköpings kommun inte lyckats slutföra en del av utredningarna inom den lagstadgade utredningstiden på fyra månader.

Hård kritik

Uppsala kommuns socialtjänst slipper kritik men det påpekas i beslutet från länsstyrelsen att barnet i framtiden borde synliggöras mer i utredningarna än i dag. Tre kommuner får allvarlig kritik. I Tierp t ex konstateras det att anmälningar som kommer in om att barn far illa inte handläggs på ett rättssäkert sätt och att barn som vårdas i familjehem inte följs upp. Detsamma gäller för socialtjänsten i Östhammar där det dessutom finns brister i barnavårdsutredningarnas kvalitet. Och slutligen får Håbo kommun allvarlig kritik.

- Anmälningar som vi tyckte var allvarliga när vi läste dem, hade inte lett till någon utredning. Då kan man fundera på om utsatta barn får sina behov tillgodosedda, säger Gunilla Westerdahl på länsstyrelsen.

Moderaten Karl-Henrik Nanning är ordförande i Socialnämnden i Håbo kommun:

- Det viktigaste som jag ser är att vi kan åtgärda de fel som kommit fram.

Reporter alexander.gagliano@sr.se