UPPSALA

Flyktingboende drivs av kritiserat bolag

Uppsala kommun har nu gjort en upphandling för att ordna fyrtio nya platser för ensamkommande flyktingbarn. Två företag vann upphandlingen och delar på de fyrtio platserna. Och ett av företagen är ART-institutet i Uppsala, som just nu granskas av länsstyrelsen efter uppgifter i TV3-programmet Insider om missförhållanden.

Folkpartisten Anders Aronsson är ordförande i Socialnämnden för barn och unga:

- Vi har gjort en upphandling av både träningsboenden och mer självständiga boenden för ensamkommande barn och ugndomar. ART-institutet hade ett bra anbud och hade på ett väldigt bra sätt beskrivit hur de vill lägga upp sin verksamhet när det gäller just integration i svenska samhället, när det gäller träning för eget bonde, personalens kompetens och inte minst inflytande från ungdomarna sida, säger Anders Aronsson.

Uppsala kommun har tidigare bara haft bara sju platser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, och att man nu upphandlat 40 nya platser innebär alltså en kraftig ökning. 15 av dessa platser vann ART-institutet upphandlingen för, men Anders Aronsson, som var den som anmälde ART-insitutet till länsstyrelsen efter uppgifter i Insider om missförhållanden, ser det här som en separat verksamhet som inte har något att göra med det som företaget nu granskas för. Anmälan handlade nämligen om påstådda misshållanden i HVB-verksamheten. Men frågan är om det kan vara skäl till försiktighet även när det gäller den nya verksamheten som ska startas upp med flyktingbarn:

- Nej, egentligen inte i någon större utsträckning, sen återkommer ju frågan till länsstyrelsen eftersom de måste granska ART-institutets nya ansökan om att driva det här boendet för ensamkommande barn. Det är ju en helt annan verksamhet och det måste man skilja på, säger Anders Aronsson.