uppsala kommun

Stor enkät om kommunens barnomsorg

Idag får 9000 familjer i Uppsala en enkät med frågor om vad föräldrar tycker om kommunens förskola och dagbarnvårdare.

Förra gången kommunen gjorde detta fick man bl.a reda på att var fjärde förälder tyckte att ljudnivån var för hög på förskolan och att många fler föräldrar, än vad man visste, pratade ett annat modersmål hemma med barnen. I år har man lagt till några nya frågor berättar Boel Wallgårda som är ansvarig för den här enkäten som Uppsala kommun skickar ut.
- Det handlar om hälsa. Bland annat frågar vi om föräldrarna upplever att barnen serveras näringsrik och varierad mat, dessutom frågar vi om barnen stimuleras till rörelse och motion, säger hon.

Ur enkäten från Vretens förskola i Storvreta kom det fram att föräldrarna inte visste vad läroplanen var och vad förskolan hade för mål med verksamheten.

Förskolärare Lena Wallén Blad berättar vad man gjort för att få ordning på det.
- Dokumentera det barnen gör. Knäppa kort och försöka förankra det i läroplanen för att sen kunna visa det för föräldrarna och barnen, säger hon.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se