Uppsala

Antirasism-förening får stipendium

Föreningen Uppsalabor mot rasism har fått 100 000 kronor i stipendium av stiftelsen Artister mot nazister.

Stiftelsen skriver bland annat i sin motivering att ”Uppsalabor mot rasism har i över tjugo år arbetat med att synliggöra rasism, och stärkt och uppmuntrat människor i hela uppsalaområdet att ta ställning mot rasism.”