Uppsala

Prata först om du vill styra ett gruppmöte

Grupparbete ersätter inte lärarledd undervisning, enligt en ny avhandling från Uppsala universitet om hur arbete och samtal i grupp fungerar bland studenter vid högskolan.

Hur gruppsamtalet utvecklas beror enligt avhandlingen på deltagarnas intressen men också på tillfälliga omständigheter, som till exempel vem som talar först. Och författaren till avhandlingen, Anna Malmbjer, konstaterar att det är som vid vanliga möten; vill man styra ett möte ska man se till att få ordet först, säger hon.