Uppsala

Färre jobb - och arbetslösa

Trycket på arbetsmarknaden ser ut att minska. Arbetslösheten i Uppsala län sjönk under 2007 men mot slutet av året anmäldes färre nya lediga platser jämfört med året innan.

Totalt sett har arbetslösheten minskat i länet under 2007 samtidigt som färre fick arbete och fler varslades under december 2007 jämfört med samma månad året innan.

– Prognosen för 2008 visar att trots att den höga ökningstakten nu avtar något, så ligger Uppsala län på en fortsatt hög nivå och kan räkna med ett stort inflöde av lediga platser även framledes, säger Victoria Axberg-Pehrman, chef Arbetsförmedlingen Uppsala.