Uppsala

Önskvärt eller tvång

Föräldrar uppmanas att betala en avgift för barn i musikklass på den kommunala Balderskolan i Uppsala. På sin hemsida skriver skolan att avgiften är frivillig, men att det är önskvärt att alla batalar.

Föräldrar som har sina barn i musikklass på den kommunala Balderskolan i Uppsala förväntas betala pengar till skolans konserter. Skolan uppmanar alla att betala avgiften, samtidigt som man kallar den frivillig.


- Det är för elevernas skull, för att de ska ha möjlighet att framträda både i stora och små sammanhang, säger Lena Forsberg, rektor på Balderskolan.

På skolans hemsida uppmanas föräldrarna att betala in en årsavgift på hundra kronor till föreningen Uppsala Musikklasser, pengar som tillsammans med bidrag från sponsorer, stiftelser och fonder ska gå till att arrangera elevkonserter. Så här skriver man:
”Pengar som kommer in går direkt till koncertverksamheten, eftersom den är mycket kostsam är det önskvärt att alla betalar, även om avgiften är frivillig.”

- Det är en uppmaning, det är inte något hot som ligger bakom, säger Lena Forsberg, rektor på Balderskolan.

Som rektor, hur ser du på det att det står så här?

- Jag tycker inte att det är en farlig formulering på hemsidan.  Det känns inte alls som att vi tvingar föräldrar, säger Lena Forsberg.

Anna Westerholm är avdelningschef på Skolverket:
- Det är ju klart att 100 kronor inte är ett enormt belopp. Men det man ska vara noga med, är när man uttrycker sig så uppfodrande. För det ska absolut vara frivilligt, säger Anna Westerholm.

Är det fortfarande frivilligt när man skriver att det är frivilligt, men vi ser gärna att alla betalar?

- Det är verkligen en bedömningsfråga och det är just en sådan sak vi skulle titta närmare på, om det kom in en anmälan till oss, säger Anna Westerholm på Skolverket.

En mamma som Radio Uppland pratat med uppfattar skolföreningens avgift som ett tvång, men av rädsla för repressalier vill hon inte bli inspelad. Enligt henne finns det fler föräldrar som känner en press från skolan att betala. Gör man inte det hamnar man utanför. Skolan ska enligt lag vara avgiftsfri, och det är Balderskolan, tycker rektorn Lena Forsberg:
- Eftersom det står tydligt att den är frivillig, så tycker jag inte att den strider mot någonting, säger Lena Forsberg.

Är den frivillig, när man skriver att det är önskvärt att alla betalar?

- Ja, önskvärt är inget tvång, önskvärt är en uppmaning, säger Lena Forsberg, rektor på den kommunala Balderskolan i Uppsala.

Ann-Charlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se