Allt fler blir upplänningar

Uppsala län växer så det knakar. Under förra året ökade befolkningen med drygt 3 000 personer i hela länet, till stor del på grund av stor inflyttning till länet.

Mest ökar Uppsala som blev 2 354 invånare fler under förra året.

Två tredjedelar av ökningen i länet kommer av inflyttning och inflyttningen har varit störst från utlandet.

Tre kommuner, Heby, Älvkarleby och Östhammar minskar med 38 respektive 15 och 14 invånare.

Heby kommun är enda kommunen i länet som fler flyttar från än till.