Stora skillnader i studenters bakgrund

Det är få på landsbygden som läser vidare på högskolenivå och det är oftare kvinnor än män. Så har det sett ut förr och högskolverkets senaste siffror visar ingen förändring.

I Uppsala går två av tre kvinnor vidare till att läsa på universitet eller högskola. Det ska jämföras med knappt en av fyra män i Tierp.

Enligt högskoleverkets årliga sammanställning är det fortfarande stora skillnader mellan stad och landsbygd och mellan könen i vilka som skaffar sig högre utbildning.

I länet sticker Uppsala ut starkt med nästan 60 procent av 25-åringar som läser vidare jämfört med Enköpings kommun där 39 procent läser vidare.

Jämfört med landet i övrigt, ligger Uppland högt på listan över hur många som läser vidare, med 48,7 procent mot Stockholms 49,2 procent med högst andel i landet.

Sammanställningen konstaterar också att antalet 25-åringar som börjat studera minskar för tredje året i rad. En utveckling som är tydlig även i Uppsala län.