Pendlas friskt i Håbo och Knivsta

Knivsta och Håboborna är de i Sverige som reser mest till sitt arbete, eller i alla fall gör dom mest reseavdrag, räknat på antalet invånare. Det visar Statistiska centralbyråns genomgång av skatterna förra året.

I hela Sverige gjorde var femte person i åldern 20-64 reseavdrag förra året, minst vanligt är det i Stockholm.