Miljöfarliga ämnen skadliga i små doser

Små doser av miljöfarliga ämnen, som var för sig inte har några farliga effekter, kan tillsammans vara skadliga. Det är kombinationen som avgör, visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Forskaren Celia Fischer har i studien sett hur nervsystemets utveckling hos möss störts av flera små doser av vanligt förekommande miljögifter och joniserande strålning.