Torsdag 21 februari Hotade harar och protesterande interner och personal

110 interner och fyra ur personalen på Norrtäljeanstalten protesterar i en skrivelse förhållandena på anstalten.  Du hör ett par av undertecknarna, och regionchefen för Kriminalvården Stockholm som svarar på kritiken. Skogsharen trängs ut av den större fältharen, som är bättre rustad för dagens snöfattiga vintrar. Pådrivarna diskuterar äldre förstföderskor,  snedrekrytering till universitet m fl  aktuella ämnen.