Akademiska förlorar delar av psykiatrin

Landstinget kommer nu att handla upp delar av den psykiatriska öppenvården från andra än Akademiska sjukhuset. Bakgrunden är, som Upplandsnytt berättat tidigare, krisen inom psykiatrin.

Upphandlingen gäller öppenvård i Enköping och Norduppland och beslutet väntas fattas på måndag. Landstingsrådet Erik Weiman säger att fler upphandlingar kan bli av om problemen inom psykiatrin inte ger med sig.