Uppsala

Positivt om hem för äldre missbrukare

Uppsala kommun är öppen för tanken att inrätta ett boende för äldre missbrukare där det är tillåtet att vara påverkad. Det säger ordföranden för kommunens äldrenämnd, kristdemokraten Gustaf von Essen. Som Upplandsnytt berättade i morse finns krav från flera frivilligorganisationer om ett specialboende för äldre missbrukare, och Gustaf von Essen säger att ett sånt boende vore angeläget:

- Ja, det här är angeläget, det är det. Människor far illa. Det är inte en underbar lösning att ha ett boende där man har sagt att det gör ingenting om man är onykter, men verkligheten ser ut på ett visst sätt och vi måste ju försöka stöjda och hjälpa alla människor, även de som är mest utsatta. Och just äldre missbrukare passar inte in på de boenden som finns, säger Gustaf von Essen.

Flera frivilligorganisationer i Uppsala har slagit larm om att äldre missbrukare i dag inte har något boende som passar för dom. Dom flesta boenden kräver nykterhet, i övrigt finns akutboenden, där man får bo en kort tid, sen står man utan bostad igen. Och Margareta Svensson Parras från Uppsala stadsmission efterlyste i Upplandsnytt en mer varaktig typ av boende:
- Det skulle kunna fungera som hospice som andra äldreboenden. Man ska kunna leva och bo där och så småningom bli ganska dålig, man ska kunna bo kvar och dö där om så är fallet.

Och kommunledningen i Uppsala är alltså öppen för dom här tankegångarna:
- Det borde kunna vara tänkbart, dock finns en det en rad omständigheter som man inte vet hur mycket de betyder. Man måste göra en utredning och bedömning, men det ligger på en handläggare nu som jag pratat med och vi är ense om att vi ska sätta igång och se vilka lösningar vi kan hitta, säger Gustaf von Essen.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se