uppsala

Varierande betyg för seniorrestauranger

Äldrenämnden i Uppsala kommun har nu granskat åtta seniorrestauranger i kommunen för att se hur de sköter sin service. Betygen som delades ut var väldigt blandade.

Uppsala har totalt nio seniorrestauranger varav åtta drivs av kommunen. De fungerar som lunchplats och träffpunkt för äldre. Rapporten visar bland annat hur restaurangerna sköter miljön och bemötandet av kunderna, men även restaurangens tillgänglighet. 

Vid hälften av restaurangerna saknas det skyltar som visar att det är en seniorrestaurang. På samtliga restauranger blev testgruppen, som dök upp oanmäld, bra bemött. Men det framgår i rapporten att nya besökare kan uppleva det som obekvämt att besöka en del av de mindre restaurangerna eftersom platserna gav intryck att vara reserverade för stamgäster.

På restaurangerna Eskil och Årstagården fick man låga betyg vad det gällde miljön och tillgängligheten. De två restaurangerna hade också minskat mest i besöksantal av de åtta som undersöktes. De som hade flest besökare var Björngårdens restaurang och restaurang Leopold.

Stefan Zouagui
stefan.zouagui@sr.se