landstinget

Läkemedelskostnader ökar igen

Efter att ha sjunkit i flera år öka nu landstingens kostander för läkemedel igen. Förra året betalade Uppsala läns landsting nästan en miljard kronor för läkemedel och det är en ökning med fem procent jämfört med året innan.

Apotekaren Thomas Lindqvist på landstinget säger att en orsak är att det sålts mer läkemedel.
- Befolkningen ökar och blir äldre, och därmed alltså behovet av läkemedel, säger han.

Landstinget betalar dels den medicin som köps in till sjukhusen, dels den del av kostnaden för den medicin på recept som vi själva inte behöver betala. Förra året var summan alltså nära en miljard. Kostnaderna har tidigare sjunkit i flera år. Då har det hängt mycket ihop med att patenten gått ut för dyra storsäljare. Men nu har inga stora patent gått ut och vänder kurvan uppåt .

Patenten kan landstinget inte påverka men Thomas Lindqvist säger att de fortsätter sitt arbete med att få läkare att skriva ut billigare alternativ, när det finns och läkarna följer det här i rätt stor utsträckning, säger han, som menar att de dyra ska skrivas ut i undantagsfall.
- Det kan vara att man prövar det som har lägre pris, men om det inte funkar kan man välja det dyrare med gott samvete. Men jag tycker att man bör börja med det billigare för sannolikheten att det funkar är väldigt stor.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se