enköping

Få hyreslägenheter byggs

Av alla de nya lägenheter som ska byggas i Enköpings kommun i år och nästa år är endast ett fåtal hyreslägenheter. Endast ett 30-tal av mer än 500 lägenheter som ska byggas är hyresrätter.

Ett av byggföretagen som bygger i centrala Enköping säger till Enköpings-Posten att det skulle bli så höga hyror om man byggde hyreslägenheter istället för bostadsrätter.