Tierp

Kompostjord ska täcka Gatmot-tippen

Tierps kommun satsar miljoner på kompostering. En helt ny kompost-anläggning planeras på Gatmot-tippen utanför Tierp, där slam från reningsverken ska omvandlas till jord i långa inplastade ”korvar”.

Får kommunen de tillstånd som krävs kommer komposteringen börja i sommar, berättar Jens Gissberg som är renhållningschef i Tierps kommun.

– Principen är densamma som när man stoppar korv. Man blandar slam och träflis och lägger det i en lång, lång korv där det ligger och komposteras i två-tre veckor eller en månad. Sedan öppnar man den och låter det efterkompostera.

Man kan också ta emot hästgödsel och blanda in i komposten, om någon vill bli av med sådan.

Jorden som tillverkas i komposten ska täcka tippen som stängdes vid årsskiftet. Det är 36000 kvadratmeter industriavfall som ska täckas över.

– Jag skulle gissa att det är väl 100000 ton kanske.

Det kommer att ta 7-8 år innan kompostanläggningen har hunnit tillverka de 9000 ton med jord som behövs. Sedan kommer komposten kunna användas på annat håll.

– Då kan man väl tänka sig att man kan använda den som parkjord eller annat. Det finns massor med hål att fylla med jord...

Anläggningen kommer att kosta Tierps kommun 1,6 miljoner - En bra affär, tycker Jens Gissberg, eftersom kommunen idag betalar andra för att ta hand om slammet. Samtidigt behöver man nu inte köpa in någon täckjord till tippen.

– Gör man en kalkyl på detta, så bör vi tjäna 800000 per år, så på två år ska investeringen vara betald.

I ett senare skede kan det också bli aktuellt med att ta emot kompostsopor från hushållen i Tierp.


AnnCharlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se