Ny kritik mot psykiatrin från anställda

Ett sjunkande skepp, så beskriver två anställda inom psykiatridivisionen i Uppsala län verksamheten inom psykiatrin, en verksamhet som senaste tiden fått hård kritik från både patienter, tillsynsmyndigheter och anställda.

Det är i ett anonymt brev ställt direkt till sjukhusdirektören Marie Beckman Suurkula som de två anställda nu målar en dyster bild av arbetet inom psykiatrin.

Med rubriken: ”Nu är det dags att göra något!” påbörjas brevet och de båda anonyma brevskrivarna fortsätter sedan med att beskriva arbetet inom psykiatridivisionen som ett ”spektakel” och ”ett sjunkande skepp”. De skriver att de under lång tid sett på hur medarbetare slutat och skriver vidare:

”Vi är ytterligare två i raden som har planer på att lämna organisationen pga bristande ledarskap, dålig styrning, avsaknad av mål och visioner, dålig kvalité i arbete samt oprofessionellt förhållningssätt hos många medarbetare. Allt detta ser vi som en följd av det dåliga ledarskapet.”

De anonyma brevskrivarna påstår att de på olika sätt har insyn i ledningens arbete på psykiatridivisionen och menar att de valt att vara anonyma eftersom tidigare kritik mot ledningen slutat i uppsägningar.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se