Skolverket: Politikerna är ansvariga

Efter Sveriges Radios rapportering om att många elever varje år går miste om modersmålsundervisning som de har rätt till, så riktar Skolverket kritik mot kommunpolitikerna, som de menar inte tar problemet på allvar.

I vår enkät till landets kommuner svarade bland annat Håbo, Tierp och Uppsala att de under det pågående läsåret varit tvungna att ställa in modersmålsundervisning pga lärarbrist. Men Alf Johansson på Skolverket menar att den förklaringen inte räcker:
- Det är ett vanligt argument, från skolan och kommunen, vi hittar inte det här språket eller lärarna, men vi låter oss inte nöjas med en sådan undanflykt. Det är ett krav skollagen ställer, alla har rätt till modersmålstöd.

I Sveriges Radios undersökning bland landets kommuner, så svarar nio av tio att de under det här läsåret haft så svårt att hitta lärare att de till slut tvingats ställa in modersmålsundervisning. De språk som saknar lärare är oftast arabiska, persiska, somaliska och romani.

Alf Johansson på Skolverket säger att det inte sällan kommer förklaringar från kommunerna om att det är svårt att hitta lärare, men han menar att det inte kan vara hela förklaringen. Han upplever också en ovilja och okunskap från politiskt håll om hur man ska lösa problemet:
- Det kan man säga generellt, det är den stora bristen, politikerna förstår inte det stora ansvar man har. Man har ansvar för utbildningen, man sitter i styrelsen och utbildningsnämnden, men kunskapen är låg. Politikerna är ytterst ansvariga, de är dem vi riktar kritik mot.

Under dagen har det också kommit kritik från Lärarnas Riksförbund som menar att Sveriges Radios undersökning visar på att man måste utbilda fler lärare. Och det anser också folkpartisten Karolina Hilding, som är skolkommunalråd i Uppsala kommun:
- Jag vet att man håller på och tittar på modersmålsenheten, att man ska försöka omorganisera hela verksamheten, men just hur det ska bli kan inte jag säga. Men man måste hitta smarta individuella lösningar så så många barn och ungdomar som möjligt får det stöd man har rätt till.

Vad gör du som politiker för att driva på det?
- Vi driver på undervisningsfrågor över huvudtaget. Primärt handlar det om kvalité, att den undervisning Uppsala kommun tillhandahåller ska hålla en god kvalité. Primärt handlar det om att man har utbildade lärare, säger folkpatristen Karolina Hilding, skolkommunalråd i Uppsala kommun.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se