Landstinget

Oenighet kring psykiatriupphandling

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet i landstinget vill att psykiatrin ska få 10 miljoner kronor extra inför upphandlingen av öppenvård, och reserverar sig därför mot ett beslut som fattades i landstingsstyrelsen igår.

Då beslutades att öppenvårdspsykiatrin i Norduppland och Enköping kan privatiseras, något Radio Uppland också berättat om tidigare. Oppositionen menar att det behövs extra pengar för att komma till rätta med problemen inom psykiatrin.