forsmark

Oberoende säkerhetskommitté föreslagen

Det finns inga brister på Forsmarks kärnkraftverk som måste åtgärdas omedelbart, däremot finns det saker som kan förbättras på verket.

Det står klart efter att IAEAs granskning som pågått i tre veckor idag avslutades. Det var efter incidenterna 2006 då, det uppdagades brister i säkerheten, som det beslutades att IAEA skulle göra en granskning. Miroslav Lipar, har lett teamet från IAEA.
- Jag kan inte säga att det finns något så allvarligt att det behöver omedelbara åtgärder, men vi ber kraftverket att noggrannt överväga våra rekommendationer, sa Miroslav Lipar vid en presskonferens idag där IAEA presenterade den granskning de har gjort.

IAEA anser att mycket har gjorts för att förbättra säkerheten sen sommaren 2006, då bland annat reaktor 1 snabbstoppades efter en kortslutning i ett ställverk. Men kontrollgruppen lämnade ändå över en lista med tolv rekommendationer med åtgärder som är tänkta att förbättra säkerheten vid kärnkraftverket. Bland annat bör ett obereonde kontrollorgan med folk utifrån ska bildas, sen handlar det om olika säkerhetsrutiner som ska förbättras. Jan Edberg är VD för Forsmarks Kraftgrupp AB.
- De rekommendationer vi fått är väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet på Forsmark.

Om ett och ett halvt år kommer IAEA att göra en ny kontroll för att se hur Forsmark har följt de rekommendationer de fått.

Erik Möller
erik.moller@sr.se