Uppsala

Sommarändringar i Uppsalas busstrafik

I sommar kommer det att gå en buss direkt mellan centralstationen i Uppsala och Fyrishov, det beslutade gatu- och trafiknämnden igår. En sådan linje är något som Fyrishov har efterfrågat i flera år.

Andra förändringar i busstrafiken den här sommaren är att servicelinjerna 91 och 95 kommer att fortsätta gå, vilket de inte gjort de senaste somrarna, men de kan komma att få färre hållplatser än under resten av året.

Den så kallade stomlinjen, linje fem, med tät och snabb trafik kommer att gå glesare i sommar. Det är något som får skarp kritik från miljöpartiet. Då förstör man hela tanken med stomlinjer, menar miljöpartiets Maria Gardfjell. Folkpartisten Anders Westerlind tycker däremot att det inte finns något skäl att köra så täta turer på sommaren eftersom färre åker då.

Mijöpartiet tyckte också bussarna till Fyrishov borde gå senare än till sju på kvällen. Det ska nu ses över.