Björklinge

Blandade känslor hos varslade

De varslade på Nyby Sågverk i Björklinge har fått dubbla budskap. De har varslats och får gå första september, samtidigt säger ledningen att det finns en möjlighet att varslet aldrig behöver verkställas. De anställda är nu i valet och kvalet. Fredrik Nordin är tillförordnad platschef på Nyby Sågverk:

- Här på Nyby sågverk är tjugofem personer som är varslade, det innebär att från första september så kommer vi att gå ner från två skift till ett skift.

Varför gör man så här?
- Företaget har väldigt höga lagernivåer och då har man bestämt sig för att dra ner produktionen med 200 000 kubikmeter. Man lägger varslen nu eftersom nya regler gäller och man måste varsla sex månader innan. Vi hoppas att vi ska ha en annan situation i vår så att vi slipper att förverkliga de här uppsägningarna, säger Fredrik Nordin som ser en osäker framtid.
- Det finns en möjlighet att det förbättar sig, men just nu så är det så och vi planerar för värsta scenariot. Vi kommer ju att påbörja förhandlingar redan nästa vecka med facket Skog och Trä.

Det luktar trä och kåda, solen skiner på de enorma staplarna av träplankor, men inne i sågverkets lokaler ser det mörkt ut. Peter Röjmarker, facklig representant för Skog och trä på Nyby Sågverk beskriver stämningen bland de anställda:
- Ja, det vart en väldig tryckt stämning. Snacket har ju gått, och man vet ju inte hur det blir, om det här verkställs, vilka arbetskamrater kommer jag att förlora, kommer jag själv att sitta kvar då?

Vad tänkte du när du fick beskedet i går?
- Man satt och tänkte på hur länge har jag varit här, finns det någon risk för att jag blir tvungen att gå härifrån, eller blir jag kvar, eller ska jag börja söka, se mig om ett nytt jobb eller hur ska jag göra, undrar Peter Röjmarker, facklig representant för Skog och trä på Nyby Sågverk.

Monika Titor
monika.titor@sr.se