Landstinget

Nya regler kring husläkarlistning

Vid ett extra möte med landstingsfullmäktige i går kväll beslutades om ett nytt system för listning och ersättningar inom primärvården från och med nästa år. I det nya systemet gäller att vårdcentralerna inte längre har något områdesansvar och får ekonomisk ersättning endast för aktivt listade patienter.

Det ska bli bättre för patienterna, säger folkpartistiske landstingsrådet Ismail Kamil.

– Vi har ju varfjärde patient som är olistad i dag, och de nekas när de tar sig till olika vårdcentraler. I och med gårdagens beslut så är det fritt fram. Man får inte neka patienterna, och man får lista sig var man vill. Du kan avlista dig också. Är du inte nöjd med din vårdcentral kan du avlista dig.

Oppositionslandstingsrådet Börje Wennberg, socialdemokrat, var dock irriterad efter beslutet i går kväll.

– Det är mycket möjligt att en hel de av det här är bra. Det jag varit irriterad över är processen. Vi har inte deltagit på minsta sätt. Det har inte berott på ointresse, utan vi har inte släppts in.