Uppsala

Farlig korsning på Kungsgatan

Den hårt belastade korsningen på Kungsgatan i höjd med centralstationen i Uppsala upplevs som en säkerhetsrisk av många, både bilister, busschaufförer och fotgängare. Det är mer regel än undantag att fotgängare går mot röd gubbe samtidigt som fordon kommer i hög fart.

- Det är en riskkorsning, visst är det det. Det är väl ett pris man får betala för att det till slut ska bli bättre år 2011, säger Dag Söderlund, som går där varje dag.

Problemet uppstår delvis pga olika inställningar i trafikljusen beroende på om fordonen kör söderut eller norrut. Först är det nämligen grönt för bilarna från båda riktningarna på Kungsgatan. Sedan blir det rött, men inte för samtliga, södergående trafik har nämligen grönt ljus ett bra tag till. Men det faktum att de bilar som kör norrut redan stannat för rött leder till missförstånd.

- Då tror fotgängarna att det per automatik är grön gubbe, men det är det inte. Det är fortfarande grönt för fordonen som kommer från andra hållet. Det är ett problem, det leder till incidenter. Det har jag reagerat på, säger Dag Söderlund.

- En harmonisk miljö ger harmoniska trafikanter. Det här är definitivt inte en harmonisk miljö. Vi befinner ju oss mitt i en byggarbetsplats, säger Claes Litsner på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Upplandsnytt tog med Claes Litsner från NTF, Pär Halldén från Uppsalapolisen och Sören Jansson från Uppsala kommun till korsningen för att titta närmare på problemet. Samtliga är i stort sett överens om att en bidragande orsak är den stressiga miljön - mycket trafik samtidigt som många människor ska till eller från tågen. Och så byggandet förstås. Men också det faktum att trafikljusen har olika inställningar. Biträdande trafikpolischef Pär Halldén brukar själv köra den här sträckan vissa morgnar.

- Jag upplever precis som många andra bilister: Jag känner att jag kan köra för att jag har grönt, men jag stoppas mitt i korsningen för att folk går över mot röd gubbe. Det går ju inte köra på folk bara, jag måste ju stanna, säger Pär Halldén.

Per Halldén säger att polisen hittills inte fått in några rapporter om olyckor där fotgängare blivit påkörda, och Claes Litsner på NTF påpekar också att ju krångligare korsningen är desto säkrare blir den.

- Just det faktum att korsningen är så kaotisk gör ju att både bilister och fotgängare ser sig för mer. Det kan vara en anledning till att det inte hänt nåt än, säger han.

När vi står där och studerar fenomenet så uppenbarar sig en tydlig bild. Går en fotgängare mot röd gubbe så hakar gärna andra på utan att titta efter. Claes Litsner från NTF reagerar när han ser ett gäng människor traska över.

- Det var 15 fotgängare som gick mot rött nyss. Och vi hade ju ett fordon som kom i ganska hög fart norrifrån.

Men frågan är vad man ska göra åt det här? Sören Jansson på Uppsala kommun säger att de inte kommer att ställa om trafikljusen, även om den nuvarande inställningen leder till de problem som beskrivs här. Trafikljusen är inställda på detta sätt eftersom det måste finnas utrymme för södergående fordon att svänga in på Centralstationens område - och det skulle inte gå om det inte blev rött för de i norrgående körbana.

- Om man inte har den här inställningen på trafikljusen så skulle det bli ännu mer stopp i fordonstrafiken. Det skulle bli kaos, säger Sören Jansson.

Så rådet är helt enkelt att fotgängarna bara ser till att gå över när de verkligen har grönt ljus, och inte när de tycker att det borde vara grön gubbe. En annan gångtrafikant vi träffar är Ingrid Helmius:

- Man måste ju tänka lite också. Man kan inte bara skylla på korsningens utformning. Man måste se att de människor som går över utan att se sig för också har ett eget ansvar, säger Ingrid Helmius.

Alexander Gagliano

alexander.gagliano@sr.se