Fel träd fälls ofta

Det är vanligt att skogsägare fäller träd som borde få stå kvar, tvärtemot dom rekommendationer som finns, som säger att man ska lämna kvar vissa utvalda träd när ett skogsparti huggs ner. Det visar en studie från skogsforskningsinstitutet Skogforsk i Uppsala.
Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi har granskat ett 80-tal områden där privata markägare avverkat skog. - I ungefär nio fall av tio hade man gjort fel, säger Lena Gustafsson. Det handlar om så kallade hänsynsytor, en bit skog som ska lämnas kvar vid avverkning för att djur och växter ska kunna leva kvar. Det är framförallt de gamla grova träden som fälls, och enligt Lena Gustafsson har just de träden en stor betydelse för växter och djur. Det är inget lagbrott att fälla dessa träd, men enligt rekommendationerna ska de lämnas kvar.