Sista dagen i hovrätten för Enköpingspolitiker

Idag avslutades förhandlingarna i hovrätten mot de sex miljöpolitiker i Enköping som åtalats för brott mot miljöbalken. Dom meddelas om några veckor.
Det var år 1999 som miljönämnden i Enköping underlät att bötfälla ett antal lokala företagare som inte skött sina årliga miljökontroller. Kommunens dåvarande miljöinspektör Nils Hydén vittnade idag i hovrätten om hur han förberett miljönämnden inför beslutet. Det handlade om en rapport med hänvisningar till lagen och som bland annat rekommenderade böter i form av en så kallad miljösanktionsavgift. -Vid de här tillfällena fanns allt relevant underlag tillgängligt. Man tyckte att det var för tidigt, man ville ha möjlighet och utrymmet att göra politiska bedömningar, säger Nils Hydén. -Vi har aldrig gjort några politiska bedömningar av myndighetsutövning under min tid, säger Kjell Johansson, den åtalade och före detta ordförande i miljönämnden. -Vi ansåg att ärendenas art var av bagatellartad förseelse. Det var administrativa misstag, de hade gjort besiktning men inte lämnat in det i rätt tid. -Jag anser fortfarande att jag inte har gjort något brott. Utan behandlat varje enskilt fall utifrån det utrymme vi trodde att vi hade, säger Johansson.