Uppsalahem i tvist i hyresnämnden

Ärendet mellan Uppsalahem och ett 40-tal hyresgäster var idag uppe i hyresnämnden. Det rör boende i Lasseby gärde och Tunabackar i Uppsala. Tvisten gäller renovering av badrum som enligt Uppsalahem höjer standarden i lägenheterna - och i såfall kan utgöra skäl för hyreshöjning.
-Det här är en solklar stamrenovering. Sedan vill Uppsalahem slippa merkostnaderna och vältrar kostnaderna på hyresgästerna och säger att det är en standardhöjande åtgärd, säger Thomas Holm, ombud för hyresgästerna. När hyresnämnden idag sammanträdde i Uppsala tingsrätt var salen nästan fullsatt av hyresgäster, som har motsatt sig att Uppsalahem ska ta ut 290 kr per månad i hyreshöjning för en badrumsrenovering som enligt hyresgästerna tillhör sedvanligt underhåll. Men Uppsalahem och dess juridiska ombud Ola Nordström har en annan mening. -Det Uppsalahem nu vill göra är att höja standarden på de här badrummen och därför vill vi också ta ut en högre hyra, säger Nordström. Thomas Holm, ombudet som själv bor i Lasseby gärde är kritisk till hur renoveringsärendet har skötts. -Jag förskräcks i bristen på kommunikation med sina hyresgäster, säger Holm. -Uppsalahem har två heltidsanställda ombyggnadsvärdar som enbart ägnar sig åt hyresgästkontakter, säger Nordström som tillbakavisar kritiken. Kontakta reportern: Mårten Nilsson