Kommunen tar över Ettifems förskolor

Igår blev det klart att Uppsala kommun tar över driften av det privata företaget Ettifems förskolor vid årsskiftet. Det kan bli minskningar i personaltätheten.
-I överenskommelsen ingår också en ekonomisk ersättning, vi ersätter med sammanlagt 1,1 miljon kronor för de vräden som finns. Från det ska företaget dra skulder till personalen som innestående semester och annat, säger Bengt Sandblad, ordförande i barn- och- ungdomsnämnden i Uppsala. Ettifem driver fem förskolor i Uppsala med över 140 barn. Företaget har under en längre tid förhandlat med kommunen om mer pengar eftersom maxtaxan inte räcker till verksamheten. Men kommunen har sagt nej. I december meddelade företaget att de tänkte säga upp avtalet med Uppsala kommun. Ettifem ville varken sänka kvaliten eller höja antalet barn i grupperna för att få det att gå ihop ekonomiskt. Man valde istället att stänga daghemmen. Sedan dess har förhandlingarna pågått om och hur Uppsala kommun ska ta över driften. -Ambitionen är att göra det här övertagandet och förändringarna små - vi ska framförallt se till att det blir bra för barnen, säger Sandblad. Förändringar kan komma att ske i personaltätheten, eftersom driften idag av Ettifem är för dyr för kommunens budget.