Forsmark överklagar dom

Forsmarks Kraftgrupp har överklagat en dom i länsrätten i Uppsala om felaktig upphandling. Tidigare har bolaget Kärnkraftteknik fått rätt i länsrätten när de klagade på att bolaget inte fick vara med om en offentlig upphandling om konsulttjänster. Kammarrätten ska nu avgöra saken.