Bättre fritid för pensionärer

Kommunerna i Uppsala län msåte bli bättre på sociala insatser inom hemtjänsten. Det menar Länsstyrelsen i Uppsala län efter en tillsyn av hemtjänstens arbete som gjordes förra året. Bla anser länsstyrelsen att pensionärerna måste få komma ut och träffa andra människor i större utsträckning.