Stor besvikelse bland Ettifem föräldrar

Föräldrarna till barn i Ettifems förskolor är mycket besvikna över att inte få tillräcklig ersättning för verksamheten från kommunen.
Föräldraföreningen har varit mycket engagerad i frågan och har ingen förståelse för att kommunen inte kan öka ersättningen för Ettifems förskolor. Igår blev det klart att kommunen kommer att ta över Ettifems förskolor. Ettifem beslutade att säga upp avtalet med Uppsala kommun eftersom de ansåg att de inte fick tillräcklig ersättning för verksamheten. Efter att maxtaxan infördes har man krävt ökad ersättning från kommunen, som sagt nej.