Språkpris till Uppsala

Docent Birgitta Garme, svensklärare och forskare i Uppsala, tilldelas Erik Wellanders pris på 25 000 kronor för språkvetenskaplig forskning. Enligt svenska språknämnden har hon "lämnat viktiga bidrag till kunskapen om elevers skrivförmåga".