Lösning nära i tvist mellan Uppsala kommun och GUC

Bolaget bakom gymnasieskolan, GUC, drar nu tillbaka hotet att stämma Uppsala kommun. Förhandlingar om ersättning för vårterminen pågår och GUC vd Lars-Göran Nyström tror på en snar lösning som ska göra att man får teckning för kostnaderna under våren vilket varit huvudfrågan hela tiden.
Bakgrunden till hotet om stämning är alltså en ekonomisk fråga. GUC ägs till två tredjedelar av Uppsala kommun, och resten ägs av bolag, främst inom mediebranschen. Kommunen och GUC har i flera år haft svårt att komma överens om hur mycket pengar bolaget ska få för eleverna på skolans medieprogram och just nu sitter GUC och kommunen i förhandlingar om hur årets avtal ska se ut. GUC kommer att få mindre pengar till hösten och tvingas dra ner på undervisningen. Det man tvistar om är hur stor ersättningen för vårterminen ska bli. GUC hävdar att det är försent att ändra på skolplanen och det är det förhandlingarna gäller. Lars-Göran Nyström säger att man förhoppningsvis blir klar med förhandlingarna i nästa vecka och att de kommer innebära vissa strukturförändringar inför höstterminen.