Bostadsbristen blir bara värre

Bostadsbristen i landets kommuner har förvärrats. Idag är det brist på bostäder i 100 av landets kommuner och det är 30 fler än för ett år sedan. I Uppsala län har Uppsala, Östhammar, Knivsta o Håbo kommuner brist på bostäder.