Tonåringar gör fler aborter

Tonårsaborterna ökade något i Uppsala län förra året jämfört med året dessförinnan. Det visar nya siffror från socialstyrelsen. Antalet aborter ökade från omkring 950 till över 1000 genomförda aborter under förra året. Totalt i landet har tonårsaborterna ökat med 50 procent under den senaste 7-års perioden.