Arlanda höjer beredskapen

Efter att USA:s anfall mot Irak inleddes inatt har säkerheten på Arlanda höjts.
Exakt vad man vidtar för åtgärder vill Luftfartsverket inte säga, men att kriget påverkar flygplatssäkerheten är helt klart säger informationschefen Jan Lindkvist. - Vi gör kontinuerliga bedömningar av vilken hotbild det finns mot Arlanda, men vi vill inte säga något om vilken säkerhetsnivå vi lägger oss på, säger han Kommer det att märkas för passagerarna på något sätt? - Det kan hända att man eventuellt kommer att se fler poliser, men det kommer inte att påverka incheckningstider eller så. Man ska resa ut till flygplatsen ungefär i samma tid som vanligt, säger Jan Lindkvist. Har det inneburit några förseningar? - Nej, det har det inte gjort. Vi kommer ju att få sekundäreffekter, inte primäreffekter, så det kommer att ta lite tid här, säger han. Upplandsnytt har även talat med Forsmarks Kärnkraftsverk, men där har man än så länge inte höjt sin beredskap.