Falska examensbetyg säljs via Internet

Svenska universitet och högskolor varnas för att förfalskade examensbevis med deras namn säljs via Internet.
Ett 20-tal svenska lärosäten, däribland Uppsala Universitet är drabbade, enligt Högskoleverkets utredare Erik Johansson. Det är känt sedan tidigare att det lätt går att köpa betyg från påhittade universitet, men Högskoleverket varnar för att det förekommer bluffbetyg även från existerande lärosäten, som därmed riskerar sitt goda namn.