Polisen granskas av jordbruksdepartementet

Polisens agerade i samband med att de omhändertog och sköt ett femtontal misskötta katter, blir nu en fråga för jordbruksdepartementet.
Både länsstyrelsen och miljökontoret kräver besked från högre instans på hur snabbt polisen måste agera när den fått ett beslut om omedelbart omhändertagande. Djurskyddsinspektören Elisabeth Cobdal är inte nöjd med hur polisen hanterade saken. - Det tog orimligt lång tid och djuren fick fortsätta lida även efter att polisen underrättats, säger hon till SR Uppland. I januari upptäckte miljökontoret att femton katter på en gård utanför Uppsala hölls instängda i en sex kvadratmeter stor friggebod. I rummet fanns varken ventiation eller öppningar och golvet var fullt av katternas avföring och urin. Den 23:e januari beslutade miljökontoret att katterna omedelbart skulle omhändetas men först tre veckor senare ingrep polisen. Elisabeth Cobdal tycker inte att det kan räknas som omdedelbart. - Jag tycker att omedelbart betyder att djuren hämtas inom en eller ett par dagar. Efter det här har polisen och flera av länets kommuner träffats för att försöka komma överens om vad omedelbart omhändertagande innebär, men utan att lyckas. Samtidigt utreder nu åklagaren i Västerås om polisen gjorde något fel när de dröjde så länge, och när de till slut sköt katterna istället för att placera dem någonstans. Länspolismästare Göran Lindberg säger till SR Uppland att beslutet att avliva katterna fattades tillsammans med en veterinär, och han menar att sånt här i bland kan ta tid, även om han har förståelse för miljökontorets synpunkter. Men för att få saken avgjord, inför nästa gång de vill att polisen ska omhänderta misskötta djur, så planerar nu miljökontoret att skriva till jordbrukdepartementet och fråga vad som menas med omedelbart omhänderatagande. Även länsveterinären har nyligen skrivit till jordbruksverket och frågat samma sak.