Uppländska vatten behöver skyddas

Nästan alla grunda vattenområden i den uppländska skärgården behöver skyddas mot exploatering, men de flesta är oskyddade.
Det visar en kartläggning som länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Sörmlands län gjort. Och om områdena inte skyddas framöver löper det biologiska livet längs kusterna stor risk, det menar Gunnar Aneer, marinbiolog på länsstyrelsen i Stockholm. - Den stora risken är ju att människorna förstör de här områdena. Platser som har biologiska värden och som anses viktiga att bevara för framtiden. De tre länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Sörmlands län har upptäckt cirka 150 oskyddade grunda vattenområden med högt naturvärde. Sannolikt finns det fler som inte kartlagts. Det handlar om undervattensmiljöer nära stränderna där vattendjupet är högst sex meter. Till områdena med störst skyddsbehov hör Dragsfjärden och Mjölkfjärden utanför Östhammar, som i kartläggningen bedöms som "mycket betydelsefulla för fågellivet samt "optimala för lek och uppväxt av varmvattenarter av fisk". För att de unika naturmiljöerna inte ska förloras för framtiden har Gunnar Aneer flera förslag. - Naturreservat är en av skyddsformerna man kan använda, men också marina reservat som täcker ett större område innehållandes många små områden.