Posten tillbakavisar kritik

Posten tillbakavisar kritiken om att boende i Tobo tvingas åka till Örbyhus för att utföra sina postärenden. Tillförordnad områdeschef på Posten, Johan Gustafsson, menar att servicen nu kommer att bli bättre än tidigare, genom lantbrevbärarna.
Upplandsnytt berättade igår att Lanthandeln i Tobo tvingats lägga ner postservicen efter att antalet posttjänster minskade. Anledningen till att posten säger upp avtalet med lanthandlaren i Tobo är av ekonomisk karaktär. Åtgärden är ett resultat av postens alltmer stramare budget, som lett till nedskärningar. Men tillförordnad områdeschef på Posten, Johan Gustafsson, menar att servicen nu kommer att bli bättre än tidigare genom lantbrevbärarna. - Vi utökar verksamheten, säger han. Tobo-borna får ju utbärning av lantbrevbärare, på ordinarie tur och även på eftermiddagarna. När lantbrevbärare införs i Tobo kommer kunderna två gånger om dagen bland annat att kunna betala räkningar, skicka och ta emot brev och paket, köpa frimärken och utföra sina transaktioner. Dessutom kommer lantbrevbäraren ända fram till dörren. Daniel Tunberg